Fes carrera amb nosaltres !

Si treballes com autònom o pretens obrir el teu primer despatx professional, t'oferim un lloguer compartit d'oficina, i la possiblitat de treballar en col·laboració amb un despatx professional que disposa d'una dilatada experiènica, i d'una bona infraestructura tècnica.

Molt probablement, junts com a equips independents de treball, podrem crear les sinèrgies necessàries per enriquir-nos mutuament d'un treball ben fet.

 

Actualment estam cercant:

Enginyer tècnic industrial (electricitat)

Enginyer tècnic industrial (telecomunicacions)

Arquitectes i Arquitectes tècnics

Decoradors...

 

Requisits

  • Disposar, o crear una cartera pòpia de clients amb la que treballar
  • Estar donat d'alta en l'exercici lliure (dins la seva especialitat)
  • Mantenir una actitut honrada, responsable i professional amb els seus clients
  • Bona predisposició per a possibles treballs conjunts i intercanvi mutu de clients

Oferim

  • Un lloguer reduit que inclou: Despatx pròpi, mobiliari, perifèrics informatics (impressores, plotter...), serveis diversos d'oficina (fax, internet...), possibles col·laboracions o fluxes de clients propis, etc.

 

Creus que podriem encaixar ?

En aquest cas pots enviar-nos al teva sol·licitud amb el nostre formulari, o bé per correu ordinari a la nostra adreça