24h de pàgina en manteniment. Disculpeu les molèsties. Gràcies.

Classificació per tipus de FEINA TÈCNICA

1. Projectes d'enginyeria

(def...)

Entre els projectes, podriem trobar:

 • Instal·lacions vàries en edificis (domèstic i industrial)
 • Activitats econòmiques permanents (Majors i Menors)
 • Obra de cosntrucció de naus, per a un ús industrial
 • Projectes d'homolgació tipus, per a nova maquinària

2. Càlculs, Certificats i Informes

(def....)

Entre aquestes feines podem trobar:

 • Càlculs tècnics i propostes de disseny
 • Direcció i control d'obra
 • Visites i informes pericials
 • Estat d'amidaments i pressuposts

3. Autoritzacions i Posada en Servei

(def....)

Algunes d'aquestes gestions, son:

 • Tramitació dels projectes propis (davant l'administració)
 • Elaboració i tramitació de la documentació de petites instal·lacions
 • Altres gesitons amb la DGIE (Direcció General d'Indústria i Energia)

4. Assessoraments i Formació

(def....)

Aquests basicament es concentren en:

 • Assessorament als nostres clients-instal·ladors
 • Enginyeria tècnica dels Socis d'INFOCAL (Associó d'Instal·ladors)
 • Cursos per a instal·ladors - CAEB, INFOCAL, SITE5...